Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackČambáliková, Monika: Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie

Čambáliková, Monika: Welfare State: Citizenship, Rights, Inclusion

Daniela Gáborová

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 432-435

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: