Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackDivinský, Boris: Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008)

Divinský, Boris: Migration Trends in the Slovak Republic after its Accession to the European Union (2004 – 2008)

Branislav Bleha

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2010, 429-431

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: