Informácia o dokumente
Späť


In: Slavica Slovaca, vol. 35, no. 2


Súpis prác prof. Vincenta Blanára za roky 1990 – 1999

Ladislav Dvonč

ISSN 0037-6787 (print)
ISSN 1336-236 (online)

Rok, strany: 2000, 100-107

Publikované: 0000-00-00

Abstrakt:

Súpis prác prof. Vincenta Blanára za roky 1990 – 1999

Ako citovať:

ISO 690:
Dvonč, L. 2000. Súpis prác prof. Vincenta Blanára za roky 1990 – 1999. In Slavica Slovaca, vol. 35, no.2, pp. 100-107.

APA:
Dvonč, L. (2000). Súpis prác prof. Vincenta Blanára za roky 1990 – 1999. Slavica Slovaca, 35(2), 100-107.

Kľúčové slová: Súpis prác prof. Vincenta Blanára za roky 1990 – 1999