Informácia o dokumente
Späť


In: Slavica Slovaca, vol. 35, no. 2


Životné jubileum Vincenta Blanára

Anton Habovštiak

ISSN 0037-6787 (print)
ISSN 1336-236 (online)

Rok, strany: 2000, 97-99

Publikované: 0000-00-00

Abstrakt:

Životné jubileum Vincenta Blanára

Ako citovať:

ISO 690:
Habovštiak, A. 2000. Životné jubileum Vincenta Blanára. In Slavica Slovaca, vol. 35, no.2, pp. 97-99.

APA:
Habovštiak, A. (2000). Životné jubileum Vincenta Blanára. Slavica Slovaca, 35(2), 97-99.

Kľúčové slová: Životné jubileum Vincenta Blanára