Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Môžu preferenčné hlasy uľahčiť vstup žien do vrcholovej politiky?

In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 55, no. 1
Oľga Gyárfášová - Sofia Karina Trommlerová
Detaily:
Rok, strany: 2023, 5 - 43
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Women in politics; candidate lists; preferential votes; party gatekeepers
Typ článku: štúdie / study
Typ dokumentu: časopis / journal
O článku:
Political parties’ strategies and outcomes in the 2020 Slovak parliamentary elections in a gender perspective. Slovakia’s proportional electoral system features semi-open lists and one constituency. We study two determinants of women’s long-term underrepresentation in top politics: supply of female candidates by political parties (number of women and their positions on electoral lists) and demand by voters (number of preferential votes for women). In the 2020 elections, we identify three types of candidate lists: gender-sensitive, gender-ambivalent, and masculine. Non-masculine parties’ voters promoted women disproportionately, but their preferential votes did not compensate for women’s low starting positions. As voters’ demand could not override parties’ supply, we conclude that party gatekeepers are responsible for low female political representation.
Ako citovať:
ISO 690:
Gyárfášová, O., Trommlerová, S. 2023. Môžu preferenčné hlasy uľahčiť vstup žien do vrcholovej politiky?. In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 55, no.1, pp. 5-43. 0049-1225. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.1.1

APA:
Gyárfášová, O., Trommlerová, S. (2023). Môžu preferenčné hlasy uľahčiť vstup žien do vrcholovej politiky?. Sociológia - Slovak Sociological Review, 55(1), 5-43. 0049-1225. DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2023.55.1.1
O vydaní:
Vydavateľ: Sociologický ústav SAV, v. v. i. / The Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 9. 2. 2023