Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Infra civitatem Priwinae. Geophysical Survey of the Early Medieval Centre of Mosapurc/Zalavár

In: Slovenská archeológia, vol. 69, no. 2
Peter Milo Číslo ORCID - Béla Miklós Szőke - Tomáš Tencer Číslo ORCID - Ágnes Ritoók - Katalin Gergely - Michal Vágner Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 359 - 386
Jazyk: eng
Ako citovať:
ISO 690:
Milo, P., Szőke , B., Tencer, T., Ritoók , Á., Gergely, K., Vágner, M. 2021. Infra civitatem Priwinae. Geophysical Survey of the Early Medieval Centre of Mosapurc/Zalavár. In Slovenská archeológia, vol. 69, no.2, pp. 359-386. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2021.69.15

APA:
Milo, P., Szőke , B., Tencer, T., Ritoók , Á., Gergely, K., Vágner, M. (2021). Infra civitatem Priwinae. Geophysical Survey of the Early Medieval Centre of Mosapurc/Zalavár. Slovenská archeológia, 69(2), 359-386. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2021.69.15
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 31. 12. 2021
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License