Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Metallhorte der jüngeren und späten römischen Kaiserzeit in Böhmen.

In: Študijné zvesti, vol. 68, no. 2
Rastislav Korený - Petra Jánská - Jiří Hošek Číslo ORCID - Jan Jílek Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 283 - 342
Jazyk: ger
Ako citovať:
ISO 690:
Korený, R., Jánská, P., Hošek, J., Jílek, J. 2021. Metallhorte der jüngeren und späten römischen Kaiserzeit in Böhmen.. In Študijné zvesti, vol. 68, no.2, pp. 283-342. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.13

APA:
Korený, R., Jánská, P., Hošek, J., Jílek, J. (2021). Metallhorte der jüngeren und späten römischen Kaiserzeit in Böhmen.. Študijné zvesti, 68(2), 283-342. 0560-2793. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2021.68.13
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 31. 12. 2021
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.