Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

RICHARD MÜLLER, TOMÁŠ CHUDÝ A KOL .: Za obrysy média. Literatura a medialita [Beyond the Horizons of the Medium. Literature and Mediality]

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 1
Marek Debnár Číslo ORCID - Bogumiła Suwara Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 100 - 102
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Debnár, M., Suwara, B. 2021. RICHARD MÜLLER, TOMÁŠ CHUDÝ A KOL .: Za obrysy média. Literatura a medialita [Beyond the Horizons of the Medium. Literature and Mediality]. In World Literature Studies, vol. 13, no.1, pp. 100-102. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.9

APA:
Debnár, M., Suwara, B. (2021). RICHARD MÜLLER, TOMÁŠ CHUDÝ A KOL .: Za obrysy média. Literatura a medialita [Beyond the Horizons of the Medium. Literature and Mediality]. World Literature Studies, 13(1), 100-102. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.9
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 31. 3. 2021