Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Od nástrojov a zbraní k symbolom: analýza pracovných stôp na kovových dýkach staršej doby bronzovej v Čechách: Pilotná štúdia

In: Slovenská archeológia, vol. LXVIII, no. Suppl. 1
Katarína Petriščáková Číslo ORCID - Marek Verčík Číslo ORCID - Peter Pavúk Číslo ORCID - Petr Limburský Číslo ORCID - David Daněček Číslo ORCID - Michal Ernée
Detaily:
Rok, strany: 2020, 459 - 469
Jazyk: slo
Typ článku: Vedecký príspevok
Ako citovať:
ISO 690:
Petriščáková, K., Verčík, M., Pavúk, P., Limburský, P., Daněček, D., Ernée, M. 2020. Od nástrojov a zbraní k symbolom: analýza pracovných stôp na kovových dýkach staršej doby bronzovej v Čechách: Pilotná štúdia. In Slovenská archeológia, vol. LXVIII, no.Suppl. 1, pp. 459-469. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2020.suppl.1.39

APA:
Petriščáková, K., Verčík, M., Pavúk, P., Limburský, P., Daněček, D., Ernée, M. (2020). Od nástrojov a zbraní k symbolom: analýza pracovných stôp na kovových dýkach staršej doby bronzovej v Čechách: Pilotná štúdia. Slovenská archeológia, LXVIII(Suppl. 1), 459-469. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2020.suppl.1.39
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 31. 12. 2020