Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Neil Roughley and Kurt Bayerts (eds.): The Normative Animal? New York: Oxford University Press, 2019, x+380 page

In: Organon F, vol. 27, no. 3
Jaroslav Peregrin
Detaily:
Rok, strany: 2020, 415 - 420
Jazyk: eng
Typ článku: Review
Ako citovať:
ISO 690:
Peregrin, J. 2020. Neil Roughley and Kurt Bayerts (eds.): The Normative Animal? New York: Oxford University Press, 2019, x+380 page. In Organon F, vol. 27, no.3, pp. 415-420. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2020.27308

APA:
Peregrin, J. (2020). Neil Roughley and Kurt Bayerts (eds.): The Normative Animal? New York: Oxford University Press, 2019, x+380 page. Organon F, 27(3), 415-420. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2020.27308
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 6. 8. 2020
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.