Informácia o dokumenteIn: Historický časopis, vol. 67, no. 5
Edita Ivaničková

LONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, Slavomír et al. Dubček. Bratislava: VEDA; Historický ústav SAV, 2018, 532 pages. ISBN 9788022416511. LONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, Slavomír (Eds.). Alexander Dubček. The Symbol of Spring. Frankfurt a.M.: Peter Lang GmbH, 2019,

Detaily:

Rok, strany: 2019, 915 - 917
Jazyk: eng
Typ článku: Recenzie / Reviews
Typ dokumentu: časopis / Journal

Ako citovať:

ISO 690:
Ivaničková, E. 2019. LONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, Slavomír et al. Dubček. Bratislava: VEDA; Historický ústav SAV, 2018, 532 pages. ISBN 9788022416511. LONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, Slavomír (Eds.). Alexander Dubček. The Symbol of Spring. Frankfurt a.M.: Peter Lang GmbH, 2019, . In Historický časopis, vol. 67, no.5, pp. 915-917. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.5.9

APA:
Ivaničková, E. (2019). LONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, Slavomír et al. Dubček. Bratislava: VEDA; Historický ústav SAV, 2018, 532 pages. ISBN 9788022416511. LONDÁK, Miroslav – MICHÁLEK, Slavomír (Eds.). Alexander Dubček. The Symbol of Spring. Frankfurt a.M.: Peter Lang GmbH, 2019, . Historický časopis, 67(5), 915-917. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.5.9

O vydaní:

Vydavateľ: Historický ústav SAV / Institute of History of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 17. 2. 2019