Informácia o dokumenteIn: Historický časopis, vol. 67, no. 5
Oliver Zajac

KODAJOVÁ, daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban – Osobnosť v spoločnosti a reflexii. (Jozef Miloslav Hurban and his place in history). Bratislava: VEDA, 2017, 448 pages. ISBN 9788022416078.

Detaily:

Rok, strany: 2019, 908 - 911
Typ článku: Recenzie / Reviews
Typ dokumentu: časopis / Journal

Ako citovať:

ISO 690:
Zajac, O. 2019. KODAJOVÁ, daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban – Osobnosť v spoločnosti a reflexii. (Jozef Miloslav Hurban and his place in history). Bratislava: VEDA, 2017, 448 pages. ISBN 9788022416078.. In Historický časopis, vol. 67, no.5, pp. 908-911. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.5.7

APA:
Zajac, O. (2019). KODAJOVÁ, daniela – MACHO, Peter a kol. Jozef Miloslav Hurban – Osobnosť v spoločnosti a reflexii. (Jozef Miloslav Hurban and his place in history). Bratislava: VEDA, 2017, 448 pages. ISBN 9788022416078.. Historický časopis, 67(5), 908-911. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.5.7

O vydaní:

Vydavateľ: Historický ústav SAV / Institute of History of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 17. 2. 2019