Informácia o dokumenteIn: Historický časopis, vol. 67, no. 5
Tünde Lengyelová

FUNDÁRKOVÁ, Anna. Barokový aristokrat. (A Baroque aristocrat). Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2018, 236 pages ISBN 9788022416948.

Detaily:

Rok, strany: 2019, 905 - 908
Jazyk: eng
Typ článku: Recenzie / Reviews
Typ dokumentu: časopis / Journal

Ako citovať:

ISO 690:
Lengyelová, T. 2019. FUNDÁRKOVÁ, Anna. Barokový aristokrat. (A Baroque aristocrat). Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2018, 236 pages ISBN 9788022416948.. In Historický časopis, vol. 67, no.5, pp. 905-908. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.5.6

APA:
Lengyelová, T. (2019). FUNDÁRKOVÁ, Anna. Barokový aristokrat. (A Baroque aristocrat). Bratislava: Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2018, 236 pages ISBN 9788022416948.. Historický časopis, 67(5), 905-908. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2019.67.5.6

O vydaní:

Vydavateľ: Historický ústav SAV / Institute of History of the Slovak Academy of Sciences
Publikované: 17. 2. 2019