Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 2
Gabriel Fusek

Elisabeth Nowotny: Thunau am Kamp – Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf der Oberen Holzwiese

Detaily:

Rok, strany: 2019, 409 - 411
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzia

Ako citovať:

ISO 690:
Fusek, G. 2019. Elisabeth Nowotny: Thunau am Kamp – Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf der Oberen Holzwiese. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.2, pp. 409-411. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.10

APA:
Fusek, G. (2019). Elisabeth Nowotny: Thunau am Kamp – Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf der Oberen Holzwiese. Slovenská archeológia, LXVII(2), 409-411. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.10

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 12. 2019