Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 2
Zuzana Hukeľová Číslo ORCID - Mária Krošláková

First Workshop on Ancient Rare Diseases

Detaily:

Rok, strany: 2019, 397 - 398
Jazyk: slo
Typ článku: Správa

Ako citovať:

ISO 690:
Hukeľová, Z., Krošláková, M. 2019. First Workshop on Ancient Rare Diseases. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.2, pp. 397-398. 1335-0102.

APA:
Hukeľová, Z., Krošláková, M. (2019). First Workshop on Ancient Rare Diseases. Slovenská archeológia, LXVII(2), 397-398. 1335-0102.

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 12. 2019