Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 2
Lucia Benediková Číslo ORCID

Životné jubileum doc. PhDr. Gertrúdy Březinovej, CSc.

Detaily:

Rok, strany: 2019, 387 - 395
Jazyk: slo
Typ článku: Jubileum

Ako citovať:

ISO 690:
Benediková, L. 2019. Životné jubileum doc. PhDr. Gertrúdy Březinovej, CSc.. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.2, pp. 387-395. 1335-0102.

APA:
Benediková, L. (2019). Životné jubileum doc. PhDr. Gertrúdy Březinovej, CSc.. Slovenská archeológia, LXVII(2), 387-395. 1335-0102.

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 12. 2019