Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 2
Klára Kuzmová

K jubileu PhDr. Jána Rajtára, CSc.

Detaily:

Rok, strany: 2019, 377 - 386
Jazyk: slo
Typ článku: Jubileum

Ako citovať:

ISO 690:
Kuzmová, K. 2019. K jubileu PhDr. Jána Rajtára, CSc.. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.2, pp. 377-386. 1335-0102.

APA:
Kuzmová, K. (2019). K jubileu PhDr. Jána Rajtára, CSc.. Slovenská archeológia, LXVII(2), 377-386. 1335-0102.

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 12. 2019