Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 2
Adrián Nemergut

Životné jubileum doc. PhDr. Ľubomíry Kaminskej, DrSc.

Detaily:

Rok, strany: 2019, 367 - 375
Jazyk: slo
Typ článku: Jubileum

Ako citovať:

ISO 690:
Nemergut, A. 2019. Životné jubileum doc. PhDr. Ľubomíry Kaminskej, DrSc.. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.2, pp. 367-375. 1335-0102.

APA:
Nemergut, A. (2019). Životné jubileum doc. PhDr. Ľubomíry Kaminskej, DrSc.. Slovenská archeológia, LXVII(2), 367-375. 1335-0102.

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 12. 2019