Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 2
Stanislav Grigoriev

Central European Impulses in Eastern Europe in the Early Second Millennium BC

Detaily:

Rok, strany: 2019, 225 - 239
Jazyk: eng

Ako citovať:

ISO 690:
Grigoriev, S. 2019. Central European Impulses in Eastern Europe in the Early Second Millennium BC. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.2, pp. 225-239. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.7

APA:
Grigoriev, S. (2019). Central European Impulses in Eastern Europe in the Early Second Millennium BC. Slovenská archeológia, LXVII(2), 225-239. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.7

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 12. 2019