Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 2
Petra Chebenová - Michal Cheben

Non-destructive Investigation in the Cadastral Area of the Village of Lontov: Surface, Aerial and Geophysical Prospecting

Detaily:

Rok, strany: 2019, 201 - 223
Jazyk: eng

Ako citovať:

ISO 690:
Chebenová, P., Cheben, M. 2019. Non-destructive Investigation in the Cadastral Area of the Village of Lontov: Surface, Aerial and Geophysical Prospecting. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.2, pp. 201-223. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.6

APA:
Chebenová, P., Cheben, M. (2019). Non-destructive Investigation in the Cadastral Area of the Village of Lontov: Surface, Aerial and Geophysical Prospecting. Slovenská archeológia, LXVII(2), 201-223. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.6

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 12. 2019