Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 1
Milan Hanuliak - Bohuslav Chropovský

Pohrebisko z 10. – 11. storočia v Nitre-Horných Krškanoch

Detaily:

Rok, strany: 2019, 113 - 193
Jazyk: slo

Ako citovať:

ISO 690:
Hanuliak, M., Chropovský, B. 2019. Pohrebisko z 10. – 11. storočia v Nitre-Horných Krškanoch. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.1, pp. 113-193. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.4

APA:
Hanuliak, M., Chropovský, B. (2019). Pohrebisko z 10. – 11. storočia v Nitre-Horných Krškanoch. Slovenská archeológia, LXVII(1), 113-193. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.4

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 6. 2019