Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 1
Zora Bielichová

Archaeozoology of the Late Roman Period Settlement at Veľké Zálužie in the Context of Regional Data

Detaily:

Rok, strany: 2019, 61 - 112
Jazyk: eng

Ako citovať:

ISO 690:
Bielichová, Z. 2019. Archaeozoology of the Late Roman Period Settlement at Veľké Zálužie in the Context of Regional Data. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.1, pp. 61-112. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.3

APA:
Bielichová, Z. (2019). Archaeozoology of the Late Roman Period Settlement at Veľké Zálužie in the Context of Regional Data. Slovenská archeológia, LXVII(1), 61-112. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.3

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 6. 2019