Informácia o dokumente



In: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 1
Dana Menoušková - Marek Fikrle

Měděné artefakty z eneolitu a starší doby bronzové z Uherskohradišťska. Archeologická analýza a analýzy prvkového složení

Detaily:

Rok, strany: 2019, 1 - 18
Jazyk: cze

Ako citovať:

ISO 690:
Menoušková, D., Fikrle, M. 2019. Měděné artefakty z eneolitu a starší doby bronzové z Uherskohradišťska. Archeologická analýza a analýzy prvkového složení. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.1, pp. 1-18. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.1

APA:
Menoušková, D., Fikrle, M. (2019). Měděné artefakty z eneolitu a starší doby bronzové z Uherskohradišťska. Archeologická analýza a analýzy prvkového složení. Slovenská archeológia, LXVII(1), 1-18. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2019.67.1

O vydaní:

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 1. 6. 2019