Informácia o dokumente
Späť


In: Filozofia, vol. 74, no. 9


JE NEDOROZUMENIE MEDZI KOMPATIBILISTAMI A INKOMPATIBILISTAMI LEN VERBÁLNE?

Tomáš Kollárik

ISSN 0046-385X (print)
ISSN 2585-7061 (online)

Vydavateľ: Filozofický ústav SAV

Rok, strany: 2019, 768-784

DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.6

Jazyk: slo

Publikované: 27. 11. 2019

Full Text

Typ článku: State

Typ dokumentu: Časopis

Abstrakt:

Cieľom práce je ukázať, že nedorozumenie medzi kompatibilistami a inkompatibilistami o zlučiteľnosti slobodnej vôle determinizmu je len verbálne, pretože hoci jedna strana sporu tvrdí, kým druhá zamieta, že slobodná vôľa je zlučiteľná s determinizmom, v skutočnosti obe pripisujú slovám „slobodná vôľa“ odlišný význam. Môžeme teda akceptovať obe tézy, kompatibilistov aj inkompatibilistov, pretože netvoria kontradiktorický pár. Moja metóda spočíva v tom, že frázu byť schopnosťou konať inak analyzujem ako vlastnosť schopností a frázu mať schopnosť konať inak ako vlastnosť aktérov. Výsledky uskutočnenej analýzy mi umožnia nezaujaté porovnanie nevyhnutných podmienok, ktoré podľa kompatibilistov, respektíve inkompatibilistov aktér musí splniť, aby mal schopnosť konať inak. Ako sa očakávalo, ukážem, že tieto podmienky nie sú rovnaké.

Ako citovať:

ISO 690:
Kollárik, T. 2019. JE NEDOROZUMENIE MEDZI KOMPATIBILISTAMI A INKOMPATIBILISTAMI LEN VERBÁLNE?. In Filozofia, vol. 74, no.9, pp. 768-784. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.6

APA:
Kollárik, T. (2019). JE NEDOROZUMENIE MEDZI KOMPATIBILISTAMI A INKOMPATIBILISTAMI LEN VERBÁLNE?. Filozofia, 74(9), 768-784. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.6

Kľúčové slová: schopnosť, schopnosť konať inak, determinizmus, indeterminizmus, kompatibilizmus, inkompatibilizmus, slobodná vôľa Ability – Ability to do otherwise – Determinism – Indeterminism – Compatibilism – Incompatibilism – Free will