Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

MILLOVA MYLNÁ VÝHRADA PETITIO PRINCIPII VOČI DEDUKTÍVNEJ LOGIKE

In: Filozofia, vol. 74, no. 9
František Gahér
Detaily:
Rok, strany: 2019, 721 - 734
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
petitio principii, sylogizmus, deduktívna logika, induktívna logika, John Stuart Mill Petitio principii – Syllogism – Deductive logic – Inductive logic – Mill, J. S.
Typ článku: State
Typ dokumentu: Časopis
O článku:
Začiatkom 19. storočia sa prehĺbila otvorená kritika tej podoby logiky, ktorá sa učila na univerzitách na britských ostrovoch. Systematickú kritiku aristotelovskej logiky (sylogizmu) z pozícií filozofie realizmu zdravého rozumu uskutočňovali najmä škótski filozofi – nasledovníci T. Reida. Na obranu logiky sa podujal najmä E. Copleston z Oxfordu a neskôr jeho žiak R. Whately napísal učebnicu Elementy logiky (1826), v ktorej odpovedal na výhrady škótskych filozofov a správne vysvetľuje, prečo systémy deduktívnej logiky vôbec nemusia trpieť chybou petitio principii. J. S. Mill najprv napísal pozitívnu recenziu na túto učebnicu, no neskôr však publikoval svoj Systém logiky, v ktorom už zastáva opačný názor v hodnotení úlohy aristotelovskej (deduktívnej) logiky a vytýka jej neodstrániteľnú chybu petitio principii, ktorou podľa neho netrpí ním propagovaná induktívna logika. Millova výhrada voči aristo¬telovskému sylogizmu bola založená na nepochopení analytickej novosti toho poznania, ktoré obsahoval záver platného argumentu. Jeho explikácia logiky je rozporuplná, založená na asociatívnom psychologizme a senzualizme, a výhrada voči deduktívnej logike bola jednoducho mylná. Millovu logiku a jeho zástoj veľmi kriticky hodnotil už S. Jevons a v rešpektovaných prehľadoch o dejinách logiky nie je o nej ani zmienka.
Ako citovať:
ISO 690:
Gahér, F. 2019. MILLOVA MYLNÁ VÝHRADA PETITIO PRINCIPII VOČI DEDUKTÍVNEJ LOGIKE. In Filozofia, vol. 74, no.9, pp. 721-734. ISSN 0046-385X . DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.3

APA:
Gahér, F. (2019). MILLOVA MYLNÁ VÝHRADA PETITIO PRINCIPII VOČI DEDUKTÍVNEJ LOGIKE. Filozofia, 74(9), 721-734. ISSN 0046-385X . DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.3
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV
Publikované: 27. 11. 2019