Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Hyperintenzionalita deontických modalít: argument z analógie

In: Filozofia, vol. 74, no. 8
Daniela Glavaničová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 652 - 662
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
analógia - presvedčenie - deontická logika - epistemická logika - hyperintenzionalita - povinnosť
Typ článku: State
Typ dokumentu: časopis
O článku:
Je známym faktom, že v prospech hyperintenzionality epistemických modalít možno uviesť veľa motivácií. S cieľom uchopiť hyperintenzionálnu povahu epistemických modalít sa zaviedli viaceré logické rámce. Nedávno sa upriamila pozornosť aj na hyperintenzionálnu povahu deontických modalít v súvislosti s paradoxmi deontickej logiky a zlyhaním substitúcie klasických ekvivalentov. Tento článok formuluje nový argument v prospech hyperintenzionality deontických modalít. Tento argument je založený na prehliadanej analógii medzi epistemickou a deontickou logikou a vedie nás k otázke, či by hyperintenzionálne rámce vhodné pre epistemické modality boli vhodné aj pre deontické modality. V článku sa argumentuje, že sú vhodné viaceré takéto rámce, nie však všetky.
Ako citovať:
ISO 690:
Glavaničová, D. 2019. Hyperintenzionalita deontických modalít: argument z analógie. In Filozofia, vol. 74, no.8, pp. 652-662. ISSN 0046-385X . DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.8.5

APA:
Glavaničová, D. (2019). Hyperintenzionalita deontických modalít: argument z analógie. Filozofia, 74(8), 652-662. ISSN 0046-385X . DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.8.5
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV
Publikované: 1. 11. 2019