Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Hyperintenzionalita deontických modalít: argument z analógie

In: Filozofia, vol. 74, no. 8
Daniela Glavaničová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 652 - 662
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
analógia - presvedčenie - deontická logika - epistemická logika - hyperintenzionalita - povinnosť
Typ článku: State / original articles
Typ dokumentu: časopis / Journal
O článku:
Je známym faktom, že v prospech hyperintenzionality epistemických modalít možno uviesť veľa motivácií. S cieľom uchopiť hyperintenzionálnu povahu epistemických modalít sa zaviedli viaceré logické rámce. Nedávno sa upriamila pozornosť aj na hyperintenzionálnu povahu deontických modalít v súvislosti s paradoxmi deontickej logiky a zlyhaním substitúcie klasických ekvivalentov. Tento článok formuluje nový argument v prospech hyperintenzionality deontických modalít. Tento argument je založený na prehliadanej analógii medzi epistemickou a deontickou logikou a vedie nás k otázke, či by hyperintenzionálne rámce vhodné pre epistemické modality boli vhodné aj pre deontické modality. V článku sa argumentuje, že sú vhodné viaceré takéto rámce, nie však všetky.
A plenitude of motivations can and has been be enlisted to speak for the hyperintensionality of epistemic modals. This fact is well-known and many logical frameworks have been introduced to capture the finegrained nature of epistemic modals. Recently, hyperintensionality of deontic modals has been brought into the focus. Paradoxes of deontic logic and the failure of substitution of classical equivalents have been enlisted to motivate hyperintensionality in deontic logic. This paper formulates a new argument for hyperintensionality of deontic modals. The argument is based on an over-looked analogy between epistemic logic and deontic logic. This leads us to the question whether any hyperintensional framework apt for epistemic modals would be apt for deontic modals as well. The paper argues that many, but not all would be.
Ako citovať:
ISO 690:
Glavaničová, D. 2019. Hyperintenzionalita deontických modalít: argument z analógie. In Filozofia, vol. 74, no.8, pp. 652-662. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.8.5

APA:
Glavaničová, D. (2019). Hyperintenzionalita deontických modalít: argument z analógie. Filozofia, 74(8), 652-662. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.8.5
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV / Institute of Phillosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Publikované: 1. 11. 2019