Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Obsah 4/2019

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4
Detaily:
Rok: 2019
Jazyk: slo
Typ článku: VI. Obsah
O článku:
Štúdie 247 Jana Kuzmíková — Stručný úvod do kognitívnej literárnej vedy a problematiky literárnosti 258 Ivana Taranenková — „Román bez hrdinu“ Ladislava Nádašiho-Jégeho 274 Ivica Hajdučeková — Po stopách jednej básne… (Interpretácia a exegéza v archívnom výskume) 285 René Bílik — Poetika kontroly (Medzi poetikou textu a poetikou udalosti) rozhľady 300 Judit Görözdi — Komparatívna maďaristika Rudolfa Chmela kronika 306 Magdalena Bystrzak — Za Jacekom Baluchom (17. 3. 1940 – 3. 7. 2019) recenzie 308 Irena Bilińska — Nábělková, Mira – Pátková, Jana (eds.): Střední Evropa Rudolfa Chmela. Studie k 80. narozeninám 312 Miriam Ambrúžová Poriezová — Buzássyová, Ľudmila –Juríková, Erika – Grusková, Jana (eds.): Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície 316 Petra Rusňáková — Brtáňová, Erika: Slovo pánovo zostáva naveky. Z kázňovej tvorby slovenských spisovateľov 18. – 19. storočia 319 Anna Bukovinová — Juhásová, Jana: Litanická forma od avantgardy po súčasnosť z vedeckého života 323 Vladimíra Mravcová — Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 326 Erika Brtáňová — Literatúra očami Ruda Brtáňa
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 23. 9. 2019