Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Obsah 5/2019

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Detaily:
Rok, strany: 2019, 416 - 416
Jazyk: slo
Typ článku: Obsah
O článku:
Úvod: 329 Podnety Ruda Brtáňa pre súčasný výskum slovenskej literatúry 18. a 19. storočia Štúdie: 330 Erika Brtáňová — Markovičov biblický obraz ženy 346 Miloslav Vojtech — Problematika medziliterárnosti a dejín umeleckého prekladu v monografii Ruda Brtáňa venovanej Bohuslavovi Tablicovi 358 Lenka Rišková — Príležitostná básnická tvorba Bohuslava Tablica v reflexii Ruda Brtáňa 368 Martin Braxatoris — Kalendárová poézia Juraja Palkoviča a Rudo Brtáň 384 Michal Babiak — Juraj Rohoň v reflexii Ruda Brtáňa 393 Martin Navrátil — Vklad Ruda Brtáňa do edičného dotvárania Sama Chalupku Recenzie: 403 Bronislava Navarová — Škovierová, Angela (ed.): Periodiká v minulosti a súčasnosti: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 409 Hana Lacová — Balme, Christopher: Úvod do divadelnej vedy 414 Albert Lučanský — Zambor, Ján: Stavebnosť básne
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 23. 10. 2019