Informácia o dokumente / Document Info
Späť / Back


In: Slovenská literatúra


BALME, Christopher: ÚVOD DO DIVADELNEJ VEDY

Hana Lacová

ISSN 0037 – 6973

Vydavateľ / Publisher:

Slovenská literatúra

Rok, strany / Year, pages: 2019, 409-413

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 23. 10. 2019

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Lacová, H. 2019. BALME, Christopher: ÚVOD DO DIVADELNEJ VEDY. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 409-413. DOI: https://doi.org/--

APA:
Lacová, H. (2019). BALME, Christopher: ÚVOD DO DIVADELNEJ VEDY. Slovenská literatúra, 66(5), 409-413. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: