Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackŠKOVIEROVÁ, Angela (ed.): PERIODIKÁ V MINULOSTI A SÚČASNOSTI: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

Bronislava Navarová

Vydavateľ / Publisher:

Slovenská literatúra

Rok, strany / Year, pages: 2019, 403-408

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 23. 10. 2019

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Navarová, B. 2019. ŠKOVIEROVÁ, Angela (ed.): PERIODIKÁ V MINULOSTI A SÚČASNOSTI: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 403-408. DOI: https://doi.org/--

APA:
Navarová, B. (2019). ŠKOVIEROVÁ, Angela (ed.): PERIODIKÁ V MINULOSTI A SÚČASNOSTI: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Slovenská literatúra, 66(5), 403-408. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: