Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

ŠKOVIEROVÁ, Angela (ed.): PERIODIKÁ V MINULOSTI A SÚČASNOSTI: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 5
Bronislava Navarová
Detaily:
Rok, strany: 2019, 403 - 408
Jazyk: slo
Typ článku: III. Recenzie
Ako citovať:
ISO 690:
Navarová, B. 2019. ŠKOVIEROVÁ, Angela (ed.): PERIODIKÁ V MINULOSTI A SÚČASNOSTI: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.5, pp. 403-408. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Navarová, B. (2019). ŠKOVIEROVÁ, Angela (ed.): PERIODIKÁ V MINULOSTI A SÚČASNOSTI: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Slovenská literatúra, 66(5), 403-408. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 23. 10. 2019