Informácia o dokumenteIn: Slovenská archeológia, vol. LXVII, no. 1
Jozef Vladár - Václav Furmánek

Zomrel Pavel Dvořák

Detaily:

Rok, strany: 2019, 195 - 196
Typ článku: In memoriam

Ako citovať:

ISO 690:
Vladár, J., Furmánek, V. 2019. Zomrel Pavel Dvořák. In Slovenská archeológia, vol. LXVII, no.1, pp. 195-196. 1335-0102.

APA:
Vladár, J., Furmánek, V. (2019). Zomrel Pavel Dvořák. Slovenská archeológia, LXVII(1), 195-196. 1335-0102.

O vydaní:

Publikované: 1. 6. 2019