Informácia o dokumente / Document Info
Späť / Back


In: Slovenská literatúra


BRTÁŇOVÁ, Erika: SLOVO PÁNOVO ZOSTÁVA NAVEKY. Z KÁZŇOVEJ TVORBY SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 18. – 19. STOROČIA

Petra Rusňáková

ISSN 0037 – 6973

Vydavateľ / Publisher:

Slovenská literatúra

Rok, strany / Year, pages: 2019, 316-318

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 20. 9. 2019

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

recenzia / review

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Rusňáková, P. 2019. BRTÁŇOVÁ, Erika: SLOVO PÁNOVO ZOSTÁVA NAVEKY. Z KÁZŇOVEJ TVORBY SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 18. – 19. STOROČIA. In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 316-318. DOI: https://doi.org/--

APA:
Rusňáková, P. (2019). BRTÁŇOVÁ, Erika: SLOVO PÁNOVO ZOSTÁVA NAVEKY. Z KÁZŇOVEJ TVORBY SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 18. – 19. STOROČIA. Slovenská literatúra, 66(4), 316-318. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: