Informácia o dokumente / Document Info
Späť / Back


In: Slovenská literatúra


Za Jacekom Baluchom (17. 3. 1940 – 3. 7. 2019)

Magdalena Bystrzak

ISSN 0037 – 6973

Vydavateľ / Publisher:

Slovenská literatúra

Rok, strany / Year, pages: 2019, 306-307

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 20. 9. 2019

Plný text / Full Text

URL na originálny zdroj / Original source URL:

Typ dokumentu / Type of Document:

nekrológ / necrologue

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:
Bystrzak, M. 2019. Za Jacekom Baluchom (17. 3. 1940 – 3. 7. 2019). In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 306-307. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bystrzak, M. (2019). Za Jacekom Baluchom (17. 3. 1940 – 3. 7. 2019). Slovenská literatúra, 66(4), 306-307. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: