Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Poetika kontroly (Medzi poetikou textu a poetikou udalosti )

In: Slovenská literatúra, vol. 66, no. 4
René Bílik
Detaily:
Rok, strany: 2019, 285 - 299
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
poetika, poetika existencie, kontrola, poetika kontroly, individualizácia, disciplinárne písmo // poetics, poetics of existence, control, poetics of control, individualisation, disciplinary writing
Typ článku: I. Štúdie
Typ dokumentu: štúdia
O článku:
Základná otázka, na ktorú sa autor štúdie koncentruje, súvisí s problémom individualizácie ako podstatným mechanizmom kontroly v konštrukte kolektivisticky založenej spoločnosti. Kontrola ako mocenský nástroj je v totalitnej spoločnosti založená na radikálnej redukcii „pohybu existencie“, ktorá smeruje ku konštruktu „užitočného človeka“ a predstavuje ho predovšetkým v jeho sociálnej funkcii. Štúdia si v tejto súvislosti všíma a analyzuje diskurzívne nástroje a žánre, ktoré s tým súvisia (poetiku kontroly), to všetko s využitím konceptu disciplinárneho písma od Michela Foucaulta ako metodologického inštrumentu.
Ako citovať:
ISO 690:
Bílik, R. 2019. Poetika kontroly (Medzi poetikou textu a poetikou udalosti ). In Slovenská literatúra, vol. 66, no.4, pp. 285-299. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--

APA:
Bílik, R. (2019). Poetika kontroly (Medzi poetikou textu a poetikou udalosti ). Slovenská literatúra, 66(4), 285-299. 0037 – 6973. DOI: https://doi.org/--
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenská literatúra
Publikované: 20. 9. 2019