Informácia o dokumente
Späť


In: Slavica Slovaca, vol. 54, no. 1


Vlastné mená – svedkovia stredovekých byzantsko-slovanských kultúrnych a jazykových kontaktov

Jaromír Krško

ISSN 0037-6787 (print)
ISSN 1336-236 (online)

Rok, strany: 2019, 20-26

Publikované: 1. 7. 2019

Typ článku: Štúdia

Abstrakt:

The paper introduces the solution of tension between pagan and Christian world during the early Middle Ages shortly after the succession of Christianity. The evidence of mentioned tension lies in the existence of various toponyms and antroponyms, which are connected with Byzantine-Slavic cultural environment, too.

Ako citovať:

ISO 690:
Krško, J. 2019. Vlastné mená – svedkovia stredovekých byzantsko-slovanských kultúrnych a jazykových kontaktov. In Slavica Slovaca, vol. 54, no.1, pp. 20-26.

APA:
Krško, J. (2019). Vlastné mená – svedkovia stredovekých byzantsko-slovanských kultúrnych a jazykových kontaktov. Slavica Slovaca, 54(1), 20-26.

Kľúčové slová: Onomastics, toponymy, antroponymy, Byzantine-Slavic Christian tradition.