Informácia o dokumente
Späť


In: Asian and African Studies, vol. 28, no. 1


SORBY, Karol R. Arabský východ po druhej svetovej vojne, 1945 – 1970 [The Arab East After World War II, 1945 – 1970]

Eduard Gombár

ISSN 1335-1257 (print)
ISSN 2585-8793 (online)

Vydavateľ: Institute of Oriental Studies

Rok, strany: 2019, 104-106

Jazyk: eng

Publikované: 21. 5. 2019

Full Text

Typ článku: Book Review

Ako citovať:

ISO 690:
Gombár, E. 2019. SORBY, Karol R. Arabský východ po druhej svetovej vojne, 1945 – 1970 [The Arab East After World War II, 1945 – 1970]. In Asian and African Studies, vol. 28, no.1, pp. 104-106. 1335-1257.

APA:
Gombár, E. (2019). SORBY, Karol R. Arabský východ po druhej svetovej vojne, 1945 – 1970 [The Arab East After World War II, 1945 – 1970]. Asian and African Studies, 28(1), 104-106. 1335-1257.