Informácia o dokumenteIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no. 3
Veronika Solilová - Danuše Nerudová - Marek Litzman

Financial Transaction Tax: The Brexit – an Opportunity or Threat?

Detaily:

Rok, strany: 2019, 223 - 244
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
financial transaction tax, Brexit, Coalition of the Willing, EU; JEL Classification: H25, H61
Typ článku: Vedecký článok / Article
Typ dokumentu: PDF / PDF

O článku:

Evropská Unie čelí největší změně v její historii – Brexitu. Velká Británie opouští Evropskou Unii a tedy i integrovaný kapitálový trh. Nikdy předtím v historii Evropské Unie, členský stát nevystoupil z členství, takže reakce jednotného trhu, ekonomik ostatních členských států a finančních trhů je nepředvídatelná. Od roku 2012, “Koalice ochotných” by ráda implementovala daň z finančních transakcí (FTT), ale v současnosti stojí před otázkou, jak Brexit ovlivní potenciální výběr této daně. Na základě výzkumu, můžeme konstatovat, že Brexit bude mít negativní nebo pozitivní dopad na potenciální výběr této daně v závislosti na relokaci finančních trhů mimo území Velké Británie. Dále, daň z finančních transakcí může být považována za udržitelný daňový zdroj v rámci reformy rozpočtu Evropské Unie.

The European Union faces the biggest change in her history – Brexit. The United Kingdom is leaving the EU and therefore its integrated capital market. Never before in the history of the EU has a Member State left the club, therefore the reactions of the Internal Market, economies of the rest EU Member States, and financial markets are unpredictable. Since 2012, the Coalition of the Willing would like to implement the financial transaction tax (FTT) but currently they pause before the question of how the Brexit will change the potential FTT revenues of the Coalition of the Willing. Based on the research we can conclude that the Brexit will have a negative or positive impact on the potential FTT revenues with dependence on a relocation of financial markets outside of United Kingdom. Moreover, the FTT can be considered as a sustainability-oriented tax-based own resources for a reform of the EU budget.

Ako citovať:

ISO 690:
Solilová, V., Nerudová, D., Litzman, M. 2019. Financial Transaction Tax: The Brexit – an Opportunity or Threat?. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 67, no.3, pp. 223-244. ISSN 0013-3035.

APA:
Solilová, V., Nerudová, D., Litzman, M. (2019). Financial Transaction Tax: The Brexit – an Opportunity or Threat?. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 67(3), 223-244. ISSN 0013-3035.

O vydaní:

Vydavateľ: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav CSPV SAV
Publikované: 17. 5. 2019