Informácia o dokumenteIn: Mathematica Slovaca, vol. 69, no. 2
Anatolij Dvurečenskij - Sylvia Pulmannová

RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc. passed away *Aug. 21, 1932 – †Dec. 31, 2018

Detaily:

Rok, strany: 2019, 249 - 252

Ako citovať:

ISO 690:
Dvurečenskij, A., Pulmannová, S. 2019. RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc. passed away *Aug. 21, 1932 – †Dec. 31, 2018. In Mathematica Slovaca, vol. 69, no.2, pp. 249-252. 0139-9918. DOI: https://doi.org/10.1515/ms-2017-0218

APA:
Dvurečenskij, A., Pulmannová, S. (2019). RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc. passed away *Aug. 21, 1932 – †Dec. 31, 2018. Mathematica Slovaca, 69(2), 249-252. 0139-9918. DOI: https://doi.org/10.1515/ms-2017-0218

O vydaní:

Publikované: 27. 3. 2019