Informácia o dokumenteIn: Historický časopis, vol. 66, no. 3

Nekrológy

Detaily:

Rok, strany: 2019, 571 - 573
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis

O vydaní:

Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019