Informácia o dokumente



In: Historický časopis, vol. 66, no. 3
Ján Golian

HOLLÝ, Karol. ANDREJ KMEŤ A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE. Sondy do života a kreovanie historickej pamäti do roku 1914. Bratislava: Veda, 2015, 280 s. ISBN 9788022414807.

Detaily:

Rok, strany: 2019, 550 - 554
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis

Ako citovať:

ISO 690:
Golian, J. 2019. HOLLÝ, Karol. ANDREJ KMEŤ A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE. Sondy do života a kreovanie historickej pamäti do roku 1914. Bratislava: Veda, 2015, 280 s. ISBN 9788022414807.. In Historický časopis, vol. 66, no.3, pp. 550-554. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.3.8

APA:
Golian, J. (2019). HOLLÝ, Karol. ANDREJ KMEŤ A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ HNUTIE. Sondy do života a kreovanie historickej pamäti do roku 1914. Bratislava: Veda, 2015, 280 s. ISBN 9788022414807.. Historický časopis, 66(3), 550-554. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.3.8

O vydaní:

Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019