Informácia o dokumenteIn: Historický časopis, vol. 66, no. 3
Július Bartl

BADA, Michal. SLOVENSKÉ DEJINY II. 1526 – 1780. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2017, 385 s. ISBN 9788081191039.

Detaily:

Rok, strany: 2019, 547 - 550
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis

Ako citovať:

ISO 690:
Bartl, J. 2019. BADA, Michal. SLOVENSKÉ DEJINY II. 1526 – 1780. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2017, 385 s. ISBN 9788081191039.. In Historický časopis, vol. 66, no.3, pp. 547-550. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.3.7

APA:
Bartl, J. (2019). BADA, Michal. SLOVENSKÉ DEJINY II. 1526 – 1780. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2017, 385 s. ISBN 9788081191039.. Historický časopis, 66(3), 547-550. ISSN 2585-9099. DOI: https://doi.org/10.31577/histcaso.2018.66.3.7

O vydaní:

Vydavateľ: Historický ústav SAV
Publikované: 30. 3. 2019