Informácia o dokumenteIn: História, vol. 16, no. 2
Alžbeta Szomolaiová

Atentát na egyptského prezidenta Anwara as-Sādāta: Vražda

Detaily:

Rok, strany: 2019, 38 - 42
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Political Islam, Sādāt’´s crack down, Al-Jihād, Muḥammad Faraj, Khālid al-Islāmbūlī, Assassination of Anwar as-Sādāt
Typ dokumentu: časopis

O článku:

Posledné roky Anwara as-Sādāta boli poznačené politickými a hospodárskymi nepokojmi a korupčnými kauzami namierenými proti prezidentovi a jeho rodine. V dôsledku jeho rastúceho autoritárstva a zaobchádzania s opozíciou sa v Egypte začalo krátko po tom, ako boli podpísané campdavidské dohody a mierová zmluva s Izraelom zvyšovať napätie. Väčšina Egypťanov bola okrem stavu ekonomiky nespokojná aj s výsledkami zmluvy. V septembri 1981 prezident podnikol represálie na intelektuálov a aktivistov všetkých politických, ideologických a náboženských línií. Dňa 6. októbra, mesiac po zákroku, bol Anwar as-Sādāt zavraždený počas každoročného víťazného sprievodu v Káhire. Atentát bol vykonaný členmi armády, ktorí boli stúpencami egyptskej islamskej skupiny Jihád. Atentát bol začiatkom tri desaťročia trvajúcej vlády viceprezidenta Anwara as-Sādāta Ḥusnī Mubāraka.

Ako citovať:

ISO 690:
Szomolaiová, A. 2019. Atentát na egyptského prezidenta Anwara as-Sādāta: Vražda . In História, vol. 16, no.2, pp. 38-42. ISSN 2585-9080. DOI: https://doi.org/10.31577/historia.2017.16.2.8

APA:
Szomolaiová, A. (2019). Atentát na egyptského prezidenta Anwara as-Sādāta: Vražda . História, 16(2), 38-42. ISSN 2585-9080. DOI: https://doi.org/10.31577/historia.2017.16.2.8

O vydaní:

Vydavateľ: HISTÓRIA, o. z. v spolupráci s HÚ SAV a SHS pri SAV
Publikované: 27. 2. 2019
Verejná licencia:
Text: CC BY