Informácia o dokumenteIn: História, vol. 16, no. 2
Alexandra Lukáčová

Tajomstvá aristokratických herbárov: Okno do života N. I. Zagriažskej- Friesenhofovej

Detaily:

Rok, strany: 2019, 27 - 32
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
19th century, Herbaria and their value as evidence, Social mobility of the aristocracy, Natália Zagriažska, family of A. S. Pushkin, Brodzany
Typ dokumentu: časopis

O článku:

Herbáre nemajú len botanickú funkciu, ale príklad ruskej aristokratickej rodiny z polovice 19. storočia ukazuje, že nahrádzajú aj denník a informujú o sociálnej mobilite a bohatých kultúrno-spoločenských kontaktoch. Autorku herbárov Natáliu Zagriažsku si adoptoval francúzsky gróf Xavier de Maistre s manželkou Sofiou, ktorá bola sestrou Puškinovej svokry. Herbáre prezrádzajú zoznámenie sa, lásku a manželstvo Natálie s barónom Gustávom Friesenhofom. Friesenhofovci so synom Gregorom sa usadili v Brodzanoch, kde sa takto vytvorili úzke väzby na rodinu básnika Puškina a tam sú uvedené herbáre aj uchovávané.

Ako citovať:

ISO 690:
Lukáčová, A. 2019. Tajomstvá aristokratických herbárov: Okno do života N. I. Zagriažskej- Friesenhofovej. In História, vol. 16, no.2, pp. 27-32. ISSN 2585-9080. DOI: https://doi.org/10.31577/historia.2017.16.2.6

APA:
Lukáčová, A. (2019). Tajomstvá aristokratických herbárov: Okno do života N. I. Zagriažskej- Friesenhofovej. História, 16(2), 27-32. ISSN 2585-9080. DOI: https://doi.org/10.31577/historia.2017.16.2.6

O vydaní:

Vydavateľ: HISTÓRIA, o. z. v spolupráci s HÚ SAV a SHS pri SAV
Publikované: 27. 2. 2019
Verejná licencia:
Text: CC BY