Informácia o dokumenteIn: História, vol. 16, no. 2
Karol Sorby

Operácia mušketier: Suezská kríza v roku 1956

Detaily:

Rok, strany: 2019, 15 - 20
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
medzinárodná reakcia na znárodnenie, Británia a Francúzsko chcú využiť Suezský kanál, USA sa snažia vyhnúť ozbrojenému konfliktu, britský a francúzsky útok na Egypt v súlade s tajnou dohodou s Izraelom
Typ dokumentu: časopis

O článku:

Keď sa narušilo financovanie projektu Asuánskej priehrady Jamāl cAbd an-Nāṣir znárodnil Suezský kanál. Británia a Francúzsko uzavreli tajnú dohodu s Izraelom, podľa ktorej mal Izrael obsadiť Sinaj. Následne mali obe veľmoci zasiahnuť, aby zdanlivo oddelili bojujúce strany na oboch stranách kanála. To by umožnilo Izraelu získať Sinaj, pričom Británia a Francúzsko mali v záujme medzinárodnej stability prevziať kontrolu nad pásmom v okolí prieplavu. Medzinárodná reakcia na tripartitnú akciu bola negatívna. Suezská kríza znamenala radikálny posun v medzinárodnej aj regionálnej rovnováhe. Washington a Moskva nahradili Londýn a Paríž v úlohe dominantných globálnych hráčov na Blízkom východe.

Ako citovať:

ISO 690:
Sorby, K. 2019. Operácia mušketier: Suezská kríza v roku 1956. In História, vol. 16, no.2, pp. 15-20. ISSN 2585-9080. DOI: https://doi.org/10.31577/historia.2017.16.2.4

APA:
Sorby, K. (2019). Operácia mušketier: Suezská kríza v roku 1956. História, 16(2), 15-20. ISSN 2585-9080. DOI: https://doi.org/10.31577/historia.2017.16.2.4

O vydaní:

Vydavateľ: HISTÓRIA, o. z. v spolupráci s HÚ SAV a SHS pri SAV
Publikované: 27. 2. 2019
Verejná licencia:
Text: CC BY