Informácia o dokumenteIn: História, vol. 16, no. 2
Daniela Zhang Cziráková

Dynastia Sung: Koniec obdobia chaosu

Detaily:

Rok, strany: 2019, 4 - 9
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Song Dynasty, Taizu of Song, Northern Song, Southern Song, technology, science, movable type printing, Arts.
Typ dokumentu: časopis

O článku:

Dynastia Sung (960 – 1279) bola ďalšou slávnou kapitolou v čínskych dejinách. Po páde dynastie Tchang a nasledujúcom období rozdrobenia Číny na niekoľko navzájom bojujúcich kráľovstiev, nazývanom Päť dynastií a desať kráľovstiev bola Čína opäť zjednotená. Hoci vojenská sila a medzinárodná prestíž dynastie Sung nedosahovala úroveň dynastie Tchang, napriek tomu krajina zaznamenala obrovský pokrok, či už v oblasti hospodárskeho rozvoja, vedy alebo umenia.

Ako citovať:

ISO 690:
Zhang Cziráková, D. 2019. Dynastia Sung: Koniec obdobia chaosu. In História, vol. 16, no.2, pp. 4-9. ISSN 2585-9080. DOI: https://doi.org/10.31577/historia.2017.16.2.2

APA:
Zhang Cziráková, D. (2019). Dynastia Sung: Koniec obdobia chaosu. História, 16(2), 4-9. ISSN 2585-9080. DOI: https://doi.org/10.31577/historia.2017.16.2.2

O vydaní:

Vydavateľ: HISTÓRIA, o. z. v spolupráci s HÚ SAV a SHS pri SAV
Publikované: 27. 2. 2019
Verejná licencia:
Text: CC BY