Informácia o dokumenteIn: História, vol. 16, no. 2
Miroslav Fabricius

Editoriál

Detaily:

Rok, strany: 2019, 1 - 3
Jazyk: slo
Typ dokumentu: časopis

Ako citovať:

ISO 690:
Fabricius, M. 2019. Editoriál. In História, vol. 16, no.2, pp. 1-3. ISSN 2585-9080. DOI: https://doi.org/10.31577/historia.2017.16.2.1

APA:
Fabricius, M. (2019). Editoriál. História, 16(2), 1-3. ISSN 2585-9080. DOI: https://doi.org/10.31577/historia.2017.16.2.1

O vydaní:

Vydavateľ: História
Publikované: 27. 2. 2019
Verejná licencia:
Text: CC BY