Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackKALINČIAK, Ján: Reštavrácia a iné ; MIKULOVÁ, Marcela: Paradoxy realizmu. „Neklasickí" klasici slovenskej prózy

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 95-96

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 14. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: