Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackSubjekt ako svet, svet ako subjekt (Miroslav Červenka: Fikční svëty lyriky)

Tomáš Horváth

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 61-66

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 14. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Horváth, T. 2011. Subjekt ako svet, svet ako subjekt (Miroslav Červenka: Fikční svëty lyriky). In Slovenská literatúra, vol. 58, no.1, pp. 61-66. DOI: https://doi.org/--

APA:
Horváth, T. (2011). Subjekt ako svet, svet ako subjekt (Miroslav Červenka: Fikční svëty lyriky). Slovenská literatúra, 58(1), 61-66. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: