Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackLiterárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010

Karol Csiba

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 90-92

DOI: https://doi.org/--

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 14. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:
Csiba, K. 2011. Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010. In Slovenská literatúra, vol. 58, no.1, pp. 90-92. DOI: https://doi.org/--

APA:
Csiba, K. (2011). Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010. Slovenská literatúra, 58(1), 90-92. DOI: https://doi.org/--

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: