Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPoznámky k možnostiam literárnych dejín (Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatúra v letech 1905 -1923. Praha : Academia, 2010.)

Vladimír Barborík

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2011, 67-72

Jazyk / Language: slo

Publikované / Published: 14. 2. 2019

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: